LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  40,18 € ei korvausta 40,18 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  40,18 € ei korvausta 40,18 €
FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  19,56 € ei korvausta 19,56 €
FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  21,52 € ei korvausta 21,52 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 40,18 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 40,18 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 40,18 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 40,18 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,56 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 19,56 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml inj/inf, liuos 20 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 21,52 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 21,52 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.