LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (2care4 ApS) Itsehoitolääke  29,64 € ei korvausta 29,64 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
PRECOSA 250 mg kaps, kova 50 kpl (Biocodex) Itsehoitolääke  33,11 € ei korvausta 33,11 €
PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (2care4 ApS) Itsehoitolääke  29,64 € ei korvausta 29,64 €
PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (Orifarm Oy) Itsehoitolääke  31,88 € ei korvausta 31,88 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,64 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 29,64 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT PRECOSA 250 mg kaps, kova 50 kpl (Biocodex)
PAKKAUKSEN HINTA * 33,11 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 33,11 €
VALMISTEEN TIEDOT PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,64 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 29,64 €
VALMISTEEN TIEDOT PRECOSA 250 mg kaps, kova (5x10) 50 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 31,88 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 31,88 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.