LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
DOXORUBICIN ACCORD 2 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 25 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  15,32 € ei korvausta 15,32 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
DOXORUBICIN ACCORD 2 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 25 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  15,32 € ei korvausta 15,32 €
DOXORUBICIN EBEWE 2 mg/ml inj, liuos 25 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  111,61 € ei korvausta 111,61 €
DOXORUBICIN MEDAC 2 mg/ml inf, liuos 25 ml (Medac GmbH) Reseptilääke  90,98 € ei korvausta 90,98 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT DOXORUBICIN ACCORD 2 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 25 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 15,32 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 15,32 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT DOXORUBICIN ACCORD 2 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 25 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 15,32 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 15,32 €
VALMISTEEN TIEDOT DOXORUBICIN EBEWE 2 mg/ml inj, liuos 25 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 111,61 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 111,61 €
VALMISTEEN TIEDOT DOXORUBICIN MEDAC 2 mg/ml inf, liuos 25 ml (Medac GmbH)
PAKKAUKSEN HINTA * 90,98 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 90,98 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.