LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  88,32 € ei korvausta 88,32 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  88,32 € ei korvausta 88,32 €
DOCETAXEL NORDIC 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Nordic Drugs AB) Reseptilääke  32,66 € ei korvausta 32,66 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 88,32 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 88,32 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 88,32 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 88,32 €
VALMISTEEN TIEDOT DOCETAXEL NORDIC 20 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (160 mg/8 ml) 8 ml (Nordic Drugs AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 32,66 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 32,66 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.