LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
RISPERDAL 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  92,79 € 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
74,05 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
RISPERDAL 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  92,79 € 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
74,05 €
RISPERIDON KRKA 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  46,36 € 18,54 €
Peruskorvaus 40 %
27,82 €
RISPERIDON ORION 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  46,84 € 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
28,10 €
RISPERIDON RATIOPHARM 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  46,84 € 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
28,10 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,79 €
KELA-KORVAUS ** 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 74,05 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,79 €
KELA-KORVAUS ** 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 74,05 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON KRKA 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 46,36 €
KELA-KORVAUS ** 18,54 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,82 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON ORION 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 46,84 €
KELA-KORVAUS ** 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 28,10 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 3 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 46,84 €
KELA-KORVAUS ** 18,74 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 28,10 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.