LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  37,57 € 11,32 €
Peruskorvaus 40 %
26,25 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  37,57 € 11,32 €
Peruskorvaus 40 %
26,25 €
RISPERIDON KRKA 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  27,79 € 11,12 €
Peruskorvaus 40 %
16,67 €
RISPERIDON ORION 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  28,27 € 11,31 €
Peruskorvaus 40 %
16,96 €
RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  27,79 € 11,12 €
Peruskorvaus 40 %
16,67 €
RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  28,27 € 11,31 €
Peruskorvaus 40 %
16,96 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 37,57 €
KELA-KORVAUS ** 11,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 26,25 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 37,57 €
KELA-KORVAUS ** 11,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 26,25 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON KRKA 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 27,79 €
KELA-KORVAUS ** 11,12 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,67 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON ORION 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 28,27 €
KELA-KORVAUS ** 11,31 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,96 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 27,79 €
KELA-KORVAUS ** 11,12 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,67 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 28,27 €
KELA-KORVAUS ** 11,31 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,96 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.