LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  37,13 € 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
27,15 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  37,13 € 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
27,15 €
RISPERIDON KRKA 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  24,45 € 9,78 €
Peruskorvaus 40 %
14,67 €
RISPERIDON ORION 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  24,95 € 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
14,97 €
RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  24,45 € 9,78 €
Peruskorvaus 40 %
14,67 €
RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  24,95 € 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
14,97 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 37,13 €
KELA-KORVAUS ** 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,15 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 37,13 €
KELA-KORVAUS ** 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,15 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON KRKA 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,45 €
KELA-KORVAUS ** 9,78 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 14,67 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON ORION 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,95 €
KELA-KORVAUS ** 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 14,97 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,45 €
KELA-KORVAUS ** 9,78 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 14,67 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 1 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,95 €
KELA-KORVAUS ** 9,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 14,97 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.