LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  135,16 € ei korvausta 135,16 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (AstraZeneca Oy) Reseptilääke  137,93 € 55,17 €
Peruskorvaus 40 %
82,76 €
ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  135,16 € ei korvausta 135,16 €
ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Paranova Oy) Reseptilääke  137,39 € 54,96 €
Peruskorvaus 40 %
82,43 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 135,16 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 135,16 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (AstraZeneca Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 137,93 €
KELA-KORVAUS ** 55,17 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 82,76 €
VALMISTEEN TIEDOT ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 135,16 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 135,16 €
VALMISTEEN TIEDOT ZOLADEX 3,6 mg implantaatti 1 kpl (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 137,39 €
KELA-KORVAUS ** 54,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 82,43 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.