LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  283,89 € 112,75 €
Peruskorvaus 40 %
171,14 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Paranova Oy) Reseptilääke  281,38 € 112,55 €
Peruskorvaus 40 %
168,83 €
LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  283,89 € 112,75 €
Peruskorvaus 40 %
171,14 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 283,89 €
KELA-KORVAUS ** 112,75 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 171,14 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 281,38 €
KELA-KORVAUS ** 112,55 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 168,83 €
VALMISTEEN TIEDOT LEUPRORELIN SANDOZ 5 mg implantaatti, esitäytetty ruis 1 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 283,89 €
KELA-KORVAUS ** 112,75 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 171,14 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.