LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CYPRETYL 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  19,59 € 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
11,75 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CYPRETYL 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  19,59 € 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
11,75 €
DIANE NOVA 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy) Reseptilääke  21,12 € 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
13,28 €
VREYA 0,035/2 mg tabl, päällystetty 3x21 fol (Stragen Finland Oy) Reseptilääke  19,10 € 7,64 €
Peruskorvaus 40 %
11,46 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CYPRETYL 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,59 €
KELA-KORVAUS ** 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,75 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CYPRETYL 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,59 €
KELA-KORVAUS ** 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,75 €
VALMISTEEN TIEDOT DIANE NOVA 2 mg/35 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 21,12 €
KELA-KORVAUS ** 7,84 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 13,28 €
VALMISTEEN TIEDOT VREYA 0,035/2 mg tabl, päällystetty 3x21 fol (Stragen Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,10 €
KELA-KORVAUS ** 7,64 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,46 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.