LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
KETANEST-S 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Pfizer Oy) Reseptilääke  134,76 € ei korvausta 134,76 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ESKETAMINE KALCEKS 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Winmed Nordic) Reseptilääke  71,91 € ei korvausta 71,91 €
ESKETAMINE ORIFARM 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Orifarm Healthcare Oy) Reseptilääke  66,44 € ei korvausta 66,44 €
KETANEST-S 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Pfizer Oy) Reseptilääke  134,76 € ei korvausta 134,76 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT KETANEST-S 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 134,76 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 134,76 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ESKETAMINE KALCEKS 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Winmed Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 71,91 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 71,91 €
VALMISTEEN TIEDOT ESKETAMINE ORIFARM 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Orifarm Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 66,44 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 66,44 €
VALMISTEEN TIEDOT KETANEST-S 5 mg/ml inj/inf, liuos 10x5 ml (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 134,76 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 134,76 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.