LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  36,13 € 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
21,68 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  36,13 € 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
21,68 €
PENTIRO 150/37,5/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  35,63 € 14,25 €
Peruskorvaus 40 %
21,38 €
STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  77,75 € 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
63,30 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 36,13 €
KELA-KORVAUS ** 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 21,68 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 36,13 €
KELA-KORVAUS ** 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 21,68 €
VALMISTEEN TIEDOT PENTIRO 150/37,5/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 35,63 €
KELA-KORVAUS ** 14,25 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 21,38 €
VALMISTEEN TIEDOT STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg tabl, kalvopääll 100 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 77,75 €
KELA-KORVAUS ** 14,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 63,30 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.