LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (2care4 ApS) Reseptilääke  668,74 € ei korvausta 668,74 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (2care4 ApS) Reseptilääke  668,74 € ei korvausta 668,74 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Chiesi Pharma AB) Reseptilääke  730,27 € ei korvausta 730,27 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  587,83 € ei korvausta 587,83 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  479,43 € ei korvausta 479,43 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 668,74 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 668,74 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 668,74 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 668,74 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Chiesi Pharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 730,27 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 730,27 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 587,83 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 587,83 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 1,5 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 479,43 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 479,43 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.