LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Roche Oy) Reseptilääke  827,39 € ei korvausta 827,39 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  772,29 € ei korvausta 772,29 €
NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  771,29 € ei korvausta 771,29 €
NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Roche Oy) Reseptilääke  827,39 € ei korvausta 827,39 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 827,39 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 827,39 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 772,29 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 772,29 €
VALMISTEEN TIEDOT NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 771,29 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 771,29 €
VALMISTEEN TIEDOT NEORECORMON 30000 IU inj, liuos 4x0,6 ml (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 827,39 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 827,39 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.