LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  7,26 € 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
4,36 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Itsehoitolääke  10,17 € ei korvausta 10,17 €
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  7,26 € 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
4,36 €
ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy) Itsehoitolääke  10,86 € ei korvausta 10,86 €
ACYCLOSTAD 200 mg tabl 25 fol (STADA Nordic) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj) Itsehoitolääke  10,86 € ei korvausta 10,86 €
ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,26 €
KELA-KORVAUS ** 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,36 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,17 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,17 €
VALMISTEEN TIEDOT ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,26 €
KELA-KORVAUS ** 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,36 €
VALMISTEEN TIEDOT ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,86 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,86 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYCLOSTAD 200 mg tabl 25 fol (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,86 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,86 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.