LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
BUPRENORPHINE SANDOZ 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  29,19 € 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
20,93 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BUPREMYL 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  20,14 € 8,06 €
Peruskorvaus 40 %
12,08 €
BUPRENORPHINE RATIOPHARM 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  20,64 € 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
12,38 €
BUPRENORPHINE SANDOZ 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  29,19 € 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
20,93 €
BUPRENORPHINE STADA 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  19,12 € 7,65 €
Peruskorvaus 40 %
11,47 €
NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  30,67 € 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
22,41 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE SANDOZ 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,19 €
KELA-KORVAUS ** 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 20,93 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BUPREMYL 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 20,14 €
KELA-KORVAUS ** 8,06 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 12,08 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE RATIOPHARM 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 20,64 €
KELA-KORVAUS ** 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 12,38 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE SANDOZ 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,19 €
KELA-KORVAUS ** 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 20,93 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE STADA 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,12 €
KELA-KORVAUS ** 7,65 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,47 €
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 30,67 €
KELA-KORVAUS ** 8,26 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 22,41 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.