LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Roche Oy) Reseptilääke  4191,76 € ei korvausta 4191,76 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  2953,60 € ei korvausta 2953,60 €
TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Roche Oy) Reseptilääke  4191,76 € ei korvausta 4191,76 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 4191,76 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 4191,76 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 2953,60 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 2953,60 €
VALMISTEEN TIEDOT TECENTRIQ 840 mg inf konsentr, liuosta varten (60 mg/ml) 14 ml (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 4191,76 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 4191,76 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.