LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
RENNIE ICEMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care) Itsehoitolääke  7,10 € ei korvausta 7,10 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
RENNIE ICEMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care) Itsehoitolääke  7,10 € ei korvausta 7,10 €
RENNIE LAKRITSI imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care) Itsehoitolääke  7,09 € ei korvausta 7,09 €
RENNIE PEPPERMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care) Itsehoitolääke  7,09 € ei korvausta 7,09 €
RENNIE SPEARMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care) Itsehoitolääke  7,09 € ei korvausta 7,09 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT RENNIE ICEMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,10 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 7,10 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT RENNIE ICEMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,10 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 7,10 €
VALMISTEEN TIEDOT RENNIE LAKRITSI imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,09 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 7,09 €
VALMISTEEN TIEDOT RENNIE PEPPERMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,09 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 7,09 €
VALMISTEEN TIEDOT RENNIE SPEARMINT imeskelytabl 24 fol (Bayer Oy, Consumer Care)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,09 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 7,09 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.