LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  397,20 € ei korvausta 397,20 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FLUDARABIN EBEWE 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  393,41 € ei korvausta 393,41 €
FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  397,20 € ei korvausta 397,20 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 397,20 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 397,20 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FLUDARABIN EBEWE 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 393,41 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 393,41 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml inj/inf konsentr, liuosta vart 5x2 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 397,20 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 397,20 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.