LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MOMETASON ORION 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Orion Oyj) Reseptilääke  22,36 € 8,94 €
Peruskorvaus 40 %
13,42 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
MOMETASON ORION 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Orion Oyj) Reseptilääke  22,36 € 8,94 €
Peruskorvaus 40 %
13,42 €
MOMMOX 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Paranova Oy) Reseptilääke  22,19 € 8,88 €
Peruskorvaus 40 %
13,31 €
NASONEX 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Organon Finland ) Reseptilääke  25,33 € 9,08 €
Peruskorvaus 40 %
16,25 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MOMETASON ORION 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 22,36 €
KELA-KORVAUS ** 8,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 13,42 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT MOMETASON ORION 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 22,36 €
KELA-KORVAUS ** 8,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 13,42 €
VALMISTEEN TIEDOT MOMMOX 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 22,19 €
KELA-KORVAUS ** 8,88 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 13,31 €
VALMISTEEN TIEDOT NASONEX 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 3x140 annosta (Organon Finland )
PAKKAUKSEN HINTA * 25,33 €
KELA-KORVAUS ** 9,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,25 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.