LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Takeda Oy) Reseptilääke  1042,81 € 417,12 €
Peruskorvaus 40 %
625,69 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  1042,32 € 416,93 €
Peruskorvaus 40 %
625,39 €
ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Takeda Oy) Reseptilääke  1042,81 € 417,12 €
Peruskorvaus 40 %
625,69 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Takeda Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1042,81 €
KELA-KORVAUS ** 417,12 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 625,69 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 1042,32 €
KELA-KORVAUS ** 416,93 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 625,39 €
VALMISTEEN TIEDOT ADVATE 1500 IU inj kuiva-aine ja liuotin liuo (750 IU/ml) 1500 IU+2 ml (Takeda Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1042,81 €
KELA-KORVAUS ** 417,12 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 625,69 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.