LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  183,63 € 73,45 €
Peruskorvaus 40 %
110,18 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  186,38 € 73,65 €
Peruskorvaus 40 %
112,73 €
SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  183,63 € 73,45 €
Peruskorvaus 40 %
110,18 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 183,63 €
KELA-KORVAUS ** 73,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 110,18 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 186,38 €
KELA-KORVAUS ** 73,65 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 112,73 €
VALMISTEEN TIEDOT SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml oraaliliuos 50 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 183,63 €
KELA-KORVAUS ** 73,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 110,18 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.