LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LIORESAL 10 mg tabl 50 fol (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  10,95 € 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
6,57 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BAKLOFEN MYLAN 10 mg tabl 50 fol (Orifarm Oy) Reseptilääke  10,84 € 4,34 €
Peruskorvaus 40 %
6,50 €
BAKLOFEN MYLAN 10 mg tabl 50 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  10,95 € 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
6,57 €
LIORESAL 10 mg tabl 50 fol (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  10,95 € 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
6,57 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LIORESAL 10 mg tabl 50 fol (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,95 €
KELA-KORVAUS ** 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,57 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BAKLOFEN MYLAN 10 mg tabl 50 fol (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,84 €
KELA-KORVAUS ** 4,34 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,50 €
VALMISTEEN TIEDOT BAKLOFEN MYLAN 10 mg tabl 50 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,95 €
KELA-KORVAUS ** 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,57 €
VALMISTEEN TIEDOT LIORESAL 10 mg tabl 50 fol (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,95 €
KELA-KORVAUS ** 4,38 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,57 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.