LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy) Reseptilääke  9,77 € 3,91 €
Peruskorvaus 40 %
5,86 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  9,28 € 3,71 €
Peruskorvaus 40 %
5,57 €
DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Paranova Oy) Itsehoitolääke  8,29 € ei korvausta 8,29 €
DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy) Itsehoitolääke  9,71 € ei korvausta 9,71 €
DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy) Reseptilääke  9,77 € 3,91 €
Peruskorvaus 40 %
5,86 €
FLUCONAZOL KRKA 150 mg kaps, kova 1 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  9,44 € 3,78 €
Peruskorvaus 40 %
5,66 €
FLUCONAZOL ORION 150 mg kaps, kova 1 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  9,62 € 3,85 €
Peruskorvaus 40 %
5,77 €
FLUCONAZOL ORION 150 mg kaps, kova 1 fol (Orion Oyj) Itsehoitolääke  9,36 € ei korvausta 9,36 €
FLUCONAZOL RATIOPHARM 150 mg kaps, kova 1 fol (Teva Finland Oy) Itsehoitolääke  9,36 € ei korvausta 9,36 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,77 €
KELA-KORVAUS ** 3,91 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 5,86 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,28 €
KELA-KORVAUS ** 3,71 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 5,57 €
VALMISTEEN TIEDOT DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 8,29 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 8,29 €
VALMISTEEN TIEDOT DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 9,71 €
VALMISTEEN TIEDOT DIFLUCAN 150 mg kaps, kova 1 fol (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,77 €
KELA-KORVAUS ** 3,91 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 5,86 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUCONAZOL KRKA 150 mg kaps, kova 1 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,44 €
KELA-KORVAUS ** 3,78 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 5,66 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUCONAZOL ORION 150 mg kaps, kova 1 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,62 €
KELA-KORVAUS ** 3,85 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 5,77 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUCONAZOL ORION 150 mg kaps, kova 1 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,36 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 9,36 €
VALMISTEEN TIEDOT FLUCONAZOL RATIOPHARM 150 mg kaps, kova 1 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 9,36 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 9,36 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.