LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
EXELON 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  27,48 € 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
16,49 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
EXELON 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  27,48 € 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
16,49 €
RIVASTOR 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  27,48 € 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
16,49 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT EXELON 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 27,48 €
KELA-KORVAUS ** 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,49 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT EXELON 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 27,48 €
KELA-KORVAUS ** 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,49 €
VALMISTEEN TIEDOT RIVASTOR 9,5 mg/24 h depotlaast 30 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 27,48 €
KELA-KORVAUS ** 10,99 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,49 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.