LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (2care4 ApS) Reseptilääke  1303,55 € ei korvausta 1303,55 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (2care4 ApS) Reseptilääke  1303,55 € ei korvausta 1303,55 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Chiesi Pharma AB) Reseptilääke  1421,35 € ei korvausta 1421,35 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  1112,97 € ei korvausta 1112,97 €
CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  1031,90 € ei korvausta 1031,90 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 1303,55 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1303,55 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 1303,55 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1303,55 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Chiesi Pharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 1421,35 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1421,35 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1112,97 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1112,97 €
VALMISTEEN TIEDOT CUROSURF 80 mg/ml inst susp hengitysteihin 3 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1031,90 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1031,90 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.