LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  272,58 € ei korvausta 272,58 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg tabl, kalvopääll 30x1 fol (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  396,55 € ei korvausta 396,55 €
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  272,58 € ei korvausta 272,58 €
TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  90,98 € ei korvausta 90,98 €
TENOFOVIR DISOPROXIL STADA 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  88,73 € ei korvausta 88,73 €
VIREAD 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Gilead Sciences Finland Oy) Reseptilääke  550,88 € ei korvausta 550,88 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 272,58 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 272,58 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mg tabl, kalvopääll 30x1 fol (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 396,55 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 396,55 €
VALMISTEEN TIEDOT TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 272,58 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 272,58 €
VALMISTEEN TIEDOT TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 90,98 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 90,98 €
VALMISTEEN TIEDOT TENOFOVIR DISOPROXIL STADA 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 88,73 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 88,73 €
VALMISTEEN TIEDOT VIREAD 245 mg tabl, kalvopääll 30 kpl (Gilead Sciences Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 550,88 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 550,88 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.