LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  1649,46 € ei korvausta 1649,46 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (2care4 ApS) Reseptilääke  1490,83 € ei korvausta 1490,83 €
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Eisai AB) Reseptilääke  1736,71 € ei korvausta 1736,71 €
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Eisai AB) Reseptilääke  1736,71 € ei korvausta 1736,71 €
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  1649,46 € ei korvausta 1649,46 €
TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Paranova Oy) Reseptilääke  1490,83 € ei korvausta 1490,83 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1649,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1649,46 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 1490,83 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1490,83 €
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Eisai AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 1736,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1736,71 €
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Eisai AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 1736,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1736,71 €
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1649,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1649,46 €
VALMISTEEN TIEDOT TARGRETIN 75 mg kaps, pehmeä 100 kpl (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1490,83 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1490,83 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.