LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  24,78 € 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
16,95 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  24,78 € 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
16,95 €
TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  22,97 € 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
15,14 €
TOPIRAMAT ACCORD 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  13,56 € 5,42 €
Peruskorvaus 40 %
8,14 €
TOPIRAMAT ORION 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  19,07 € 7,63 €
Peruskorvaus 40 %
11,44 €
TOPIRAMAT RATIOPHARM 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  19,07 € 7,63 €
Peruskorvaus 40 %
11,44 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,78 €
KELA-KORVAUS ** 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,95 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,78 €
KELA-KORVAUS ** 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 16,95 €
VALMISTEEN TIEDOT TOPIMAX 25 mg tabl, kalvopääll 60 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 22,97 €
KELA-KORVAUS ** 7,83 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 15,14 €
VALMISTEEN TIEDOT TOPIRAMAT ACCORD 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 13,56 €
KELA-KORVAUS ** 5,42 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 8,14 €
VALMISTEEN TIEDOT TOPIRAMAT ORION 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,07 €
KELA-KORVAUS ** 7,63 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,44 €
VALMISTEEN TIEDOT TOPIRAMAT RATIOPHARM 25 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,07 €
KELA-KORVAUS ** 7,63 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,44 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.