LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Orifarm Oy) Reseptilääke  730,39 € 292,16 €
Peruskorvaus 40 %
438,23 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
MYRELEZ 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 0,5 ml (Amdipharm Limited) Reseptilääke  731,92 € 292,77 €
Peruskorvaus 40 %
439,15 €
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  731,92 € 292,77 €
Peruskorvaus 40 %
439,15 €
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Institut Produits Synthese (IPSEN) AB) Reseptilääke  1421,13 € 292,97 €
Peruskorvaus 40 %
1128,16 €
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Orifarm Oy) Reseptilääke  730,39 € 292,16 €
Peruskorvaus 40 %
438,23 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 730,39 €
KELA-KORVAUS ** 292,16 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 438,23 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT MYRELEZ 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 0,5 ml (Amdipharm Limited)
PAKKAUKSEN HINTA * 731,92 €
KELA-KORVAUS ** 292,77 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 439,15 €
VALMISTEEN TIEDOT SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 731,92 €
KELA-KORVAUS ** 292,77 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 439,15 €
VALMISTEEN TIEDOT SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Institut Produits Synthese (IPSEN) AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 1421,13 €
KELA-KORVAUS ** 292,97 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 1128,16 €
VALMISTEEN TIEDOT SOMATULINE AUTOGEL 120 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 120 mg (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 730,39 €
KELA-KORVAUS ** 292,16 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 438,23 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.