LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Pfizer Oy) Reseptilääke  116,30 € 46,52 €
Peruskorvaus 40 %
69,78 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Orifarm Oy) Reseptilääke  115,39 € 46,16 €
Peruskorvaus 40 %
69,23 €
SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Paranova Oy) Reseptilääke  115,80 € 46,32 €
Peruskorvaus 40 %
69,48 €
SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Pfizer Oy) Reseptilääke  116,30 € 46,52 €
Peruskorvaus 40 %
69,78 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 116,30 €
KELA-KORVAUS ** 46,52 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,78 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 115,39 €
KELA-KORVAUS ** 46,16 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,23 €
VALMISTEEN TIEDOT SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 115,80 €
KELA-KORVAUS ** 46,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,48 €
VALMISTEEN TIEDOT SYNARELA 200 mikrog/annos nenäsumute, liuos 60 annosta (Pfizer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 116,30 €
KELA-KORVAUS ** 46,52 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,78 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.