LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MIACALCIC 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (Essential Pharma Ltd.) Reseptilääke  367,46 € ei korvausta 367,46 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LOHIMON 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (2care4 ApS) Reseptilääke  367,46 € ei korvausta 367,46 €
MIACALCIC 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (Essential Pharma Ltd.) Reseptilääke  367,46 € ei korvausta 367,46 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MIACALCIC 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (Essential Pharma Ltd.)
PAKKAUKSEN HINTA * 367,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 367,46 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LOHIMON 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (2care4 ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 367,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 367,46 €
VALMISTEEN TIEDOT MIACALCIC 100 IU/ml inj/inf, liuos 5x1 ml (Essential Pharma Ltd.)
PAKKAUKSEN HINTA * 367,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 367,46 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.