LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Melon Oy) Reseptilääke  239,08 € ei korvausta 239,08 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Melon Oy) Reseptilääke  239,08 € ei korvausta 239,08 €
BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Paranova Oy) Reseptilääke  237,00 € ei korvausta 237,00 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Melon Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 239,08 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 239,08 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Melon Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 239,08 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 239,08 €
VALMISTEEN TIEDOT BOCOUTURE 100 U inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 237,00 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 237,00 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.