LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LEDERSPAN 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Viatris Oy) Reseptilääke  782,72 € ei korvausta 782,72 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LEDERSPAN 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Viatris Oy) Reseptilääke  782,72 € ei korvausta 782,72 €
TRICA 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Evolan Pharma AB) Reseptilääke  738,14 € ei korvausta 738,14 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LEDERSPAN 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 782,72 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 782,72 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LEDERSPAN 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 782,72 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 782,72 €
VALMISTEEN TIEDOT TRICA 20 mg/ml inj, susp 50x1 ml (Evolan Pharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 738,14 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 738,14 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.