LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  14,84 € 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
8,90 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BUPREMYL 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  14,84 € 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
8,90 €
BUPRENORPHINE RATIOPHARM 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  15,34 € 6,14 €
Peruskorvaus 40 %
9,20 €
BUPRENORPHINE STADA 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  14,84 € 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
8,90 €
NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  14,84 € 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
8,90 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 14,84 €
KELA-KORVAUS ** 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 8,90 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BUPREMYL 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 14,84 €
KELA-KORVAUS ** 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 8,90 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE RATIOPHARM 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 15,34 €
KELA-KORVAUS ** 6,14 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,20 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE STADA 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 14,84 €
KELA-KORVAUS ** 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 8,90 €
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 5 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 14,84 €
KELA-KORVAUS ** 5,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 8,90 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.