LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  1494,71 € ei korvausta 1494,71 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  1494,71 € ei korvausta 1494,71 €
BENDAMUSTINE AVANSOR 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Avansor Pharma Oy) Reseptilääke  1791,85 € ei korvausta 1791,85 €
BENDAMYL 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Mylan Finland Oy) Reseptilääke  1494,71 € ei korvausta 1494,71 €
LEVACT 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Mundipharma Oy) Reseptilääke  1986,20 € ei korvausta 1986,20 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1494,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1494,71 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1494,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1494,71 €
VALMISTEEN TIEDOT BENDAMUSTINE AVANSOR 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Avansor Pharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1791,85 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1791,85 €
VALMISTEEN TIEDOT BENDAMYL 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Mylan Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1494,71 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1494,71 €
VALMISTEEN TIEDOT LEVACT 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentr inf ne 5x100 mg (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1986,20 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1986,20 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.