LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  106,12 € 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
63,67 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  106,12 € 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
63,67 €
EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy) Reseptilääke  106,12 € 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
63,67 €
RIVASTOR 13,3 mg/24 h depotlaast (3x30) 90 kpl (Orion Oyj) Reseptilääke  106,62 € 42,65 €
Peruskorvaus 40 %
63,97 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,12 €
KELA-KORVAUS ** 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 63,67 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,12 €
KELA-KORVAUS ** 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 63,67 €
VALMISTEEN TIEDOT EXELON 13,3 mg/24 h depotlaast 90 kpl (Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,12 €
KELA-KORVAUS ** 42,45 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 63,67 €
VALMISTEEN TIEDOT RIVASTOR 13,3 mg/24 h depotlaast (3x30) 90 kpl (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,62 €
KELA-KORVAUS ** 42,65 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 63,97 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.