LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
KIVEXA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  664,04 € ei korvausta 664,04 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ABACAVIR/LAMIVUDIN MYLAN 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (Viatris Oy) Reseptilääke  272,58 € ei korvausta 272,58 €
ABACAVIR/LAMIVUDINE STADA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (STADA Nordic) Reseptilääke  102,60 € ei korvausta 102,60 €
KIVEXA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  664,04 € ei korvausta 664,04 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT KIVEXA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 664,04 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 664,04 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ABACAVIR/LAMIVUDIN MYLAN 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 272,58 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 272,58 €
VALMISTEEN TIEDOT ABACAVIR/LAMIVUDINE STADA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 102,60 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 102,60 €
VALMISTEEN TIEDOT KIVEXA 600/300 mg tabl, kalvopääll 30 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 664,04 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 664,04 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.