LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy) Reseptilääke  718,59 € 274,32 €
Peruskorvaus 40 %
444,27 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  676,87 € 270,75 €
Peruskorvaus 40 %
406,12 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy) Reseptilääke  718,59 € 274,32 €
Peruskorvaus 40 %
444,27 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  678,29 € 271,32 €
Peruskorvaus 40 %
406,97 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  678,40 € 271,36 €
Peruskorvaus 40 %
407,04 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 718,59 €
KELA-KORVAUS ** 274,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 444,27 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 676,87 €
KELA-KORVAUS ** 270,75 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 406,12 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 718,59 €
KELA-KORVAUS ** 274,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 444,27 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 678,29 €
KELA-KORVAUS ** 271,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 406,97 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 678,40 €
KELA-KORVAUS ** 271,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 407,04 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.