LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy) Reseptilääke  718,59 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
639,72 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  599,31 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
520,44 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy) Reseptilääke  718,59 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
639,72 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Orifarm Oy) Reseptilääke  572,39 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
493,52 €
FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  246,02 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,15 €
FULVESTRANT ACCORD 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 2x5 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  246,52 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,65 €
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (FrostPharma AB) Reseptilääke  246,02 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,15 €
FULVESTRANT RATIOPHARM 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (Teva Finland Oy) Reseptilääke  246,52 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,65 €
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  246,02 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,15 €
FULVESTRANT STADA 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 2x5 ml (STADA Nordic) Reseptilääke  246,02 € 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
167,15 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 718,59 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 639,72 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 599,31 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 520,44 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (AstraZeneca Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 718,59 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 639,72 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 572,39 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 493,52 €
VALMISTEEN TIEDOT FASLODEX 250 mg/5 ml inj, liuos (turvaneula) 2x5 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,02 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,15 €
VALMISTEEN TIEDOT FULVESTRANT ACCORD 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 2x5 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,52 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,65 €
VALMISTEEN TIEDOT FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (FrostPharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,02 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,15 €
VALMISTEEN TIEDOT FULVESTRANT RATIOPHARM 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,52 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,65 €
VALMISTEEN TIEDOT FULVESTRANT SANDOZ 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku (turvaneula) 2x5 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,02 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,15 €
VALMISTEEN TIEDOT FULVESTRANT STADA 250 mg inj, liuos, esitäytetty ruisku 2x5 ml (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 246,02 €
KELA-KORVAUS ** 78,87 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 167,15 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.