LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy) Reseptilääke  25,25 € ei korvausta 25,25 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy) Reseptilääke  25,25 € ei korvausta 25,25 €
MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Orifarm Oy) Reseptilääke  24,74 € ei korvausta 24,74 €
MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  25,25 € ei korvausta 25,25 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 25,25 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Bayer Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 25,25 €
VALMISTEEN TIEDOT MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 24,74 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 24,74 €
VALMISTEEN TIEDOT MELIANE 75/20 mikrog tabl, päällystetty 3x21 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 25,25 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.