LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
DESLORATADIN STADA 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (STADA Nordic) Reseptilääke  7,41 € 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
4,45 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
AERIUS 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (Organon Finland ) Reseptilääke  7,41 € 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
4,45 €
DESLORATADIN STADA 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (STADA Nordic) Reseptilääke  7,41 € 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
4,45 €
KEVENIX 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (Holsten Pharma) Reseptilääke  7,41 € 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
4,45 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT DESLORATADIN STADA 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,41 €
KELA-KORVAUS ** 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,45 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT AERIUS 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (Organon Finland )
PAKKAUKSEN HINTA * 7,41 €
KELA-KORVAUS ** 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,45 €
VALMISTEEN TIEDOT DESLORATADIN STADA 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,41 €
KELA-KORVAUS ** 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,45 €
VALMISTEEN TIEDOT KEVENIX 0,5 mg/ml oraaliliuos 120 ml (Holsten Pharma)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,41 €
KELA-KORVAUS ** 2,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,45 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.