LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Itsehoitolääke  10,17 € ei korvausta 10,17 €
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  7,26 € 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
4,36 €
ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy) Itsehoitolääke  10,86 € ei korvausta 10,86 €
ACYCLOSTAD 200 mg tabl 25 fol (STADA Nordic) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj) Itsehoitolääke  10,86 € ei korvausta 10,86 €
ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €
ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  7,76 € 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
4,66 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,17 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,17 €
VALMISTEEN TIEDOT ACICLOVIR SANDOZ 200 mg tabl 25 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,26 €
KELA-KORVAUS ** 2,90 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,36 €
VALMISTEEN TIEDOT ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ACLOVIR 200 mg tabl 25 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,86 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,86 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYCLOSTAD 200 mg tabl 25 fol (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,86 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,86 €
VALMISTEEN TIEDOT ACYRAX 200 mg tabl 25 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €
VALMISTEEN TIEDOT ZOVIRAX 200 mg tabl 25 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 7,76 €
KELA-KORVAUS ** 3,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,66 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.