LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (300 mg/50 ml) 50 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  58,08 € ei korvausta 58,08 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
PACLIGEN 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 50 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  58,58 € ei korvausta 58,58 €
PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (300 mg/50 ml) 50 ml (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  58,08 € ei korvausta 58,08 €
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 50 ml (Fresenius Kabi Ab) Reseptilääke  307,39 € ei korvausta 307,39 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (300 mg/50 ml) 50 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 58,08 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 58,08 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT PACLIGEN 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 50 ml (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 58,58 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 58,58 €
VALMISTEEN TIEDOT PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten (300 mg/50 ml) 50 ml (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 58,08 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 58,08 €
VALMISTEEN TIEDOT PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml inf konsentr, liuosta varten 50 ml (Fresenius Kabi Ab)
PAKKAUKSEN HINTA * 307,39 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 307,39 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.