LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
BETAKLAV 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  16,11 € 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
9,67 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
AMORION COMP 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  16,11 € 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
9,67 €
AMOXIN COMP 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  16,11 € 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
9,67 €
AUGMENTIN 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (GlaxoSmithKline Oy) Reseptilääke  21,15 € 6,64 €
Peruskorvaus 40 %
14,51 €
BETAKLAV 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  16,11 € 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
9,67 €
BIOCLAVID 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  15,11 € 6,04 €
Peruskorvaus 40 %
9,07 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT BETAKLAV 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,11 €
KELA-KORVAUS ** 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,67 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT AMORION COMP 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,11 €
KELA-KORVAUS ** 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,67 €
VALMISTEEN TIEDOT AMOXIN COMP 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,11 €
KELA-KORVAUS ** 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,67 €
VALMISTEEN TIEDOT AUGMENTIN 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (GlaxoSmithKline Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 21,15 €
KELA-KORVAUS ** 6,64 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 14,51 €
VALMISTEEN TIEDOT BETAKLAV 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,11 €
KELA-KORVAUS ** 6,44 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,67 €
VALMISTEEN TIEDOT BIOCLAVID 875/125 mg tabl, kalvopääll 14 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 15,11 €
KELA-KORVAUS ** 6,04 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,07 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.