LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
RISPERDAL CONSTA 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (siirtokanyyli, 2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  205,60 € 45,98 €
Peruskorvaus 40 %
159,62 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
RISPERDAL CONSTA 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (siirtokanyyli, 2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  205,60 € 45,98 €
Peruskorvaus 40 %
159,62 €
RISPERIDON RATIOPHARM 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Teva Finland Oy) Reseptilääke  114,44 € 45,78 €
Peruskorvaus 40 %
68,66 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL CONSTA 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (siirtokanyyli, 2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 205,60 €
KELA-KORVAUS ** 45,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 159,62 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT RISPERDAL CONSTA 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (siirtokanyyli, 2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 205,60 €
KELA-KORVAUS ** 45,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 159,62 €
VALMISTEEN TIEDOT RISPERIDON RATIOPHARM 50 mg inj kuiva-aine ja liuotin depo (2 turvaneulaa) 1 pakkaus (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 114,44 €
KELA-KORVAUS ** 45,78 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 68,66 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.