LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
NORSPAN 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  69,12 € 26,10 €
Peruskorvaus 40 %
43,02 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BUPREFARM 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Orifarm Healthcare Oy) Reseptilääke  64,74 € 25,90 €
Peruskorvaus 40 %
38,84 €
NORSPAN 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  69,12 € 26,10 €
Peruskorvaus 40 %
43,02 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 69,12 €
KELA-KORVAUS ** 26,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 43,02 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BUPREFARM 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Orifarm Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 64,74 €
KELA-KORVAUS ** 25,90 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 38,84 €
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 40 mikrog/h depotlaast 4 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 69,12 €
KELA-KORVAUS ** 26,10 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 43,02 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.