LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
NORSPAN 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  56,62 € 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
46,26 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BUPREMYL 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  25,39 € 10,16 €
Peruskorvaus 40 %
15,23 €
BUPRENORPHINE RATIOPHARM 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  25,89 € 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
15,53 €
BUPRENORPHINE SANDOZ 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  25,39 € 10,16 €
Peruskorvaus 40 %
15,23 €
BUPRENORPHINE STADA 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  25,89 € 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
15,53 €
NORSPAN 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy) Reseptilääke  56,62 € 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
46,26 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 56,62 €
KELA-KORVAUS ** 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 46,26 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BUPREMYL 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,39 €
KELA-KORVAUS ** 10,16 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 15,23 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE RATIOPHARM 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,89 €
KELA-KORVAUS ** 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 15,53 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE SANDOZ 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,39 €
KELA-KORVAUS ** 10,16 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 15,23 €
VALMISTEEN TIEDOT BUPRENORPHINE STADA 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 25,89 €
KELA-KORVAUS ** 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 15,53 €
VALMISTEEN TIEDOT NORSPAN 10 mikrog/h depotlaast 12 kpl (Mundipharma Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 56,62 €
KELA-KORVAUS ** 10,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 46,26 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.