LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  532,39 € 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
319,43 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Orifarm Oy) Reseptilääke  531,39 € 212,56 €
Peruskorvaus 40 %
318,83 €
HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Paranova Oy) Reseptilääke  532,39 € 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
319,43 €
HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  532,39 € 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
319,43 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 532,39 €
KELA-KORVAUS ** 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 319,43 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 531,39 €
KELA-KORVAUS ** 212,56 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 318,83 €
VALMISTEEN TIEDOT HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 532,39 €
KELA-KORVAUS ** 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 319,43 €
VALMISTEEN TIEDOT HYCAMTIN 1 mg kaps, kova 10 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 532,39 €
KELA-KORVAUS ** 212,96 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 319,43 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.