LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MYFENAX 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  49,95 € 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
29,97 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CELLCEPT 500 mg tabl 50 fol (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  87,39 € 20,18 €
Peruskorvaus 40 %
67,21 €
CELLCEPT 500 mg tabl 50 fol (Roche Oy) Reseptilääke  106,04 € 20,18 €
Peruskorvaus 40 %
85,86 €
CELLCEPT 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Orifarm Oy) Reseptilääke  48,40 € 19,36 €
Peruskorvaus 40 %
29,04 €
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  49,95 € 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
29,97 €
MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  49,95 € 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
29,97 €
MYFENAX 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  49,95 € 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
29,97 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MYFENAX 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 49,95 €
KELA-KORVAUS ** 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 29,97 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 500 mg tabl 50 fol (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 87,39 €
KELA-KORVAUS ** 20,18 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 67,21 €
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 500 mg tabl 50 fol (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,04 €
KELA-KORVAUS ** 20,18 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 85,86 €
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 48,40 €
KELA-KORVAUS ** 19,36 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 29,04 €
VALMISTEEN TIEDOT MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 49,95 €
KELA-KORVAUS ** 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 29,97 €
VALMISTEEN TIEDOT MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 49,95 €
KELA-KORVAUS ** 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 29,97 €
VALMISTEEN TIEDOT MYFENAX 500 mg tabl, kalvopääll 50 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 49,95 €
KELA-KORVAUS ** 19,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 29,97 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.