LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MYFENAX 250 mg kaps, kova 100 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  56,55 € 22,62 €
Peruskorvaus 40 %
33,93 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  90,71 € 33,60 €
Peruskorvaus 40 %
57,11 €
CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Orifarm Oy) Reseptilääke  55,55 € 22,22 €
Peruskorvaus 40 %
33,33 €
CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Roche Oy) Reseptilääke  106,04 € 33,60 €
Peruskorvaus 40 %
72,44 €
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 250 mg kaps, kova 100 fol (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  83,49 € 33,40 €
Peruskorvaus 40 %
50,09 €
MYFENAX 250 mg kaps, kova 100 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  56,55 € 22,62 €
Peruskorvaus 40 %
33,93 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MYFENAX 250 mg kaps, kova 100 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 56,55 €
KELA-KORVAUS ** 22,62 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 33,93 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 90,71 €
KELA-KORVAUS ** 33,60 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 57,11 €
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 55,55 €
KELA-KORVAUS ** 22,22 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 33,33 €
VALMISTEEN TIEDOT CELLCEPT 250 mg kaps, kova 100 fol (Roche Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 106,04 €
KELA-KORVAUS ** 33,60 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 72,44 €
VALMISTEEN TIEDOT MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 250 mg kaps, kova 100 fol (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 83,49 €
KELA-KORVAUS ** 33,40 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 50,09 €
VALMISTEEN TIEDOT MYFENAX 250 mg kaps, kova 100 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 56,55 €
KELA-KORVAUS ** 22,62 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 33,93 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.