LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
PEGORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj) Itsehoitolääke  34,47 € ei korvausta 34,47 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
MAKROGOLI ORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj) Itsehoitolääke  28,60 € ei korvausta 28,60 €
PEGORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj) Itsehoitolääke  34,47 € ei korvausta 34,47 €
PEGULOS 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Teva Finland Oy) Itsehoitolääke  29,59 € ei korvausta 29,59 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT PEGORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 34,47 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 34,47 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT MAKROGOLI ORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 28,60 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 28,60 €
VALMISTEEN TIEDOT PEGORION 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 34,47 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 34,47 €
VALMISTEEN TIEDOT PEGULOS 12 g jauhe oraaliliuosta varten, an 50x12 g (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,59 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 29,59 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.